خندار ترین وبلاگ جهان شما در این وبلاگ می تونید هر چیزی که سر گرم کنندست پیدا کنید تصویر متحرک،ترول،عکس خنده دار،تست هوش،جوک و ..................................... فقط نظر فراموش نشه جواب معما ها رو حتما تو نظرت بنویس http://mohammad27.mihanblog.com 2018-05-26T17:18:54+01:00 text/html 2015-05-19T08:54:02+01:00 mohammad27.mihanblog.com mohammad osoolian معرفی http://mohammad27.mihanblog.com/post/24 <font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(76, 76, 76); text-align: right;"><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img src="http://s3.picofile.com/file/7955854301/aksgif_mihanblog_com_welcome_%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_9.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(76, 76, 76); text-align: right;">سلام دوستان من محمد اصولیان 11 ساله و اهل تهرانم این اولین وبلاگیه که من میسازم لطفا با نظراتتون به من کمک کنید تا وبلاگم رو بهتر کنم</font><span style="color: rgb(76, 76, 76); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;">&nbsp;</span> <div><span style="color: rgb(76, 76, 76); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-size: medium; text-align: center;">اگه نمیدونید از کدوم قسمت باید نظر داد بالا نزدیک عنوان این پست سمت راست. از اونجا نظراتتون رو بیان کنید</span></div> text/html 2015-05-19T08:53:27+01:00 mohammad27.mihanblog.com mohammad osoolian تصاوبر خنده دار http://mohammad27.mihanblog.com/post/23 برای شروع چند تا عکس خنده دار آماده کردم که این پایینن&nbsp;<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">&nbsp;خانم محترم که مادر این بچه هستی بیخود که نمی گم بهشت زیر پای مادران است مادری زحمت میخواد یکم مراقب بچت باش!!!</font>&nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s5.picofile.com/file/8104758742/2%D8%A8%DA%86%D9%87_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="عکس های خنده دار"></div><div><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بدون شرح</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8154025976/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="عکس خیلی خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://2best.rozup.ir/Musicpix2hd_(5).jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: center; background-color: rgb(246, 245, 245);">همه جای ایران سرای من است!<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/05.gif" alt="" border="0"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: center; background-color: rgb(246, 245, 245);"><img title="عکسهای خنده دار سوژه های داغ وطنی (6)" src="http://www.taknaz.ir/upload/61/0.576142001322053779_taknaz_ir.jpg" alt="http://jokebest.blogfa.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c" width="495" height="318"></p></div><div><br></div><div><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کی بچگی اینطور بوده</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4137/large/3AU8ioOEUL.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4137/CLOBZTi3tP.jpg" alt="عکسهای خنده دار فقط از ایران (44 عکس)"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dw.balyan.ir/Read-more-comments-10.gif" alt="دوستان نظر یادتون نره !"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff6666">اگه نمیدونید از کدوم قسمت باید نظر داد بالا نزدیک عنوان این پست سمت راست. از اونجا نظراتتون رو بیان کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4137/hor1U1o2eV.jpg" alt="عکسهای خنده دار فقط از ایران (44 عکس)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><font size="2">این خود خودمم&nbsp;<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/26.gif" alt="" border="0"></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px;"><span style="color: rgb(24, 112, 131); font-size: small;"><a title="عکس های جالب" href="http://facebookpics.blogfa.com/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(24, 112, 131);"><img src="http://s6.picofile.com/file/8177780192/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D9%81%D9%86.jpg" alt="ترول خفن جالب"></a></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span id="fbPhotoPageCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" data-ft="{"><font size="2">اون سه تا آقا اون پشت دقیقا شغلشون چیه؟</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px;"><span style="font-size: small;"><a title="عکس طنز" href="http://facebookpics.blogfa.com/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b7%d9%86%d8%b2" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(24, 112, 131);"><img title="عکس های خنده دار جدید" src="http://s4.picofile.com/file/8177764542/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84.jpg" alt="عکس های خفن http://facebookpics.blogfa.com/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af عکس های خنده دار جدید"></a></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به این میگن زرافه ی خوش تیپ</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8177697484/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87.jpg" alt="عکس جالب زرافه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7921456983/babol100.gif"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-size: medium;">اگه نمیدونید از کدوم قسمت باید نظر داد بالا نزدیک عنوان این پست سمت راست. از اونجا نظراتتون رو بیان کنید</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اینم وضع صندوق صدقات ها</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/61/0.340498001322053787_taknaz_ir.jpg" alt="| http://jokes5.blogfa.com/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1سوتی های خنده دار ایرانی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/group/9/0.803795001291799854_0.jpg" alt="تصاویری خنده دار از نوشته ها و کارهای عجیب ما ایرانی ها"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/group/9/0.863768001291799854_0.jpg" alt="تصاویری خنده دار از نوشته ها و کارهای عجیب ما ایرانی ها"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">فقط گارانتی هندونه ندیده بودیم که اونم پیدا شد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/71/0.879146001350135147_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های خنده دار از سوژه های ایرانی (60)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dw.balyan.ir/Read-more-comments-14.gif" alt="منتظر نظرات خوبتون هستیم"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-size: medium;">اگه نمیدونید از کدوم قسمت باید نظر داد بالا نزدیک عنوان این پست سمت راست. از اونجا نظراتتون رو بیان کنید</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اگه انگلیسی بلد نیستین خوب ننویسین مگه مجبورین</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/71/0.152058001350135197_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های خنده دار از سوژه های ایرانی (60)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4137/q2BAWFuNSj.jpg" alt="عکسهای خنده دار فقط از ایران (44 عکس)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4137/ofyb6YyzXs.jpg" alt="عکسهای خنده دار فقط از ایران (44 عکس)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4137/large/5YVzpeW827.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4137/BKF5Gh04iV.jpg" alt="عکسهای خنده دار فقط از ایران (44 عکس)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کلاس اصول پرورش گاو &nbsp;هم به وجود اومد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4137/CXzDCnbniq.jpg" alt="عکسهای خنده دار فقط از ایران (44 عکس)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4137/Fw7eG3ISX6.jpg" alt="عکسهای خنده دار فقط از ایران (44 عکس)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dw.balyan.ir/Read-more-comments-7.gif" alt="نظر بادتون نره! دوستان عزیز"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-size: medium;">اگه نمیدونید از کدوم قسمت باید نظر داد بالا نزدیک عنوان این پست سمت راست. از اونجا نظراتتون رو بیان کنید</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4137/fWbeTs1i90.jpg" alt="عکسهای خنده دار فقط از ایران (44 عکس)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/71/0.234482001350135172_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های خنده دار از سوژه های ایرانی (60)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/71/0.641121001350135168_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های خنده دار از سوژه های ایرانی (60)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/71/0.555646001350135145_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های خنده دار از سوژه های ایرانی (60)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/group/9/0.811002001291799854_0.jpg" alt="تصاویری خنده دار از نوشته ها و کارهای عجیب ما ایرانی ها"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/65/0.960296001329299114_taknaz_ir.jpg" alt="تصاویری خنده دار از برخی سوتی های ایرانی !"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/61/0.978691001322053783_taknaz_ir.jpg" alt="عکسهای خنده دار سوژه های داغ وطنی (6)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/65/0.077909001329299029_taknaz_ir.jpg" alt="تصاویری خنده دار از برخی سوتی های ایرانی !"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/61/0.581150001322053770_taknaz_ir.jpg" alt="عکسهای خنده دار سوژه های داغ وطنی (6)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dw.balyan.ir/Read-more-comments-13.gif" alt="منتظر نظرات خوبتون هستیم"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-size: medium;">اگه نمیدونید از کدوم قسمت باید نظر داد بالا نزدیک عنوان این پست سمت راست. از اونجا نظراتتون رو بیان کنید</span></div> text/html 2015-05-19T07:57:22+01:00 mohammad27.mihanblog.com mohammad osoolian تست هوش http://mohammad27.mihanblog.com/post/21 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp; براتون چند تا تست هوش آماده کردم &nbsp;که باهوشا خودشون رو محک بزنن&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="3">تست شماره ی یک</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">۹ تا بچه توی یه خونه هستن و هر کدوم دارن کاری انجام میدن . . .<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">۱- اتو میکنه<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">۲- تلویزیون میبینه<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">۳-&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a title="آموزش آشپزی" href="http://3ali3.com/category/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-decoration: none; color: rgb(67, 113, 161);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">آشپزی</span></a></span>&nbsp;میکنه<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">۴- شطرنج بازی میکنه<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">۵- دوش میگیره<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">۶- رادیو گوش میده<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">۷- خوابیده<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">۸- لباس میشوره<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">۹- داره چیکار میکنه؟</strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">این معما از طرف یکی از مراکز بزرگ علمی دنیا برای تیز هوشان مطرح شده<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">جواب هم داره ،&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a title="اس ام اس سرکاری" href="http://3ali3.com/tag/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-decoration: none; color: rgb(67, 113, 161);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">سرکاری</span></a></span>&nbsp;هم نیست !</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2"><span id="more-11588" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000">اگر فهمیدی توی قسمت نظرات بنویس&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">..</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">..</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000">اگرم نفهمیدی نظرات رو نگاه کن حتما یکی بوده که جواب رو میدونسته و نوشته</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;">اگه نمیدونید از کدوم قسمت باید نظر داد بالا نزدیک عنوان این پست سمت راست. از اونجا نظراتتون رو بیان کنید و نظرات بقیه رو هم بخونی</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="3">تست شماره دو</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">قرار است یک بازرس از یک مدرسه دیدن کند و سطح کلاس ها را ارزیابی نماید. این بازرس می تواند هر سئوالی با هر درجه از سختی یا آسانی، مرتبط با درس و مفاهیم مندرج در کتاب هایشان، بپرسد. تنها گزینه ای که در اختیار معلم کلاس است، این است که او مشخص می کند چه کسی پاسخ دهد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">در یکی از کلاسها، یکی از معلمان باهوش ترفندی را به کار می برد و با هماهنگی قبلی با دانش آموزان کلاسش، بهترین نمود را در برابر بازرس از آن کلاس ارائه می نماید و عنوان کلاس نمونه را به خودش اختصاص می دهد. آیا می توانید حدس بزنید چه هماهنگی بین&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><a title="تست هوش مخصوص دانش آموزان" href="http://3ali3.com/tag/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-decoration: none; color: rgb(67, 113, 161);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانش آموزان</span></a></span>&nbsp;و معلمشان انجام گرفته است؟</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2"><span id="more-11276" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2">جواب به زودی در قسمت نظرات منتشر میشود&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="3">تست شماره سه</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">در مطب یک دندانپزشک، ۷ مُراجع (مریض) در سالن&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a title="پیامک انتظار" href="http://3ali3.com/category/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-decoration: none; color: rgb(67, 113, 161);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">انتظار</span></a></span>&nbsp;بر روی صندلی ها و در یک ردیف نشسته اند. اسامی آنها نزد منشی است. آیا می توانید با داشتن اطلاعات زیر، ترتیب نشستن آنها را مشخص نمایید؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">توماس، بین سوزان و جولیا نشسته است.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">کتی کنار جورج نشسته است.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">صندلی برایان بین صندلی های جولیا و جورج قرار دارد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">پیتر در انتهای صف می باشد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">سوزان نفر اول صف انتظار است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><span id="more-10025" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;">جواب به زودی در قسمت نظرات منتشر میشود</strong></span>&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="3">تست شماره چهار</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px;">بچه ها داشتن توی کوچه فوتبال بازی میکردن،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;">توپشون میفته تو یه خونه که یه پیرمرد اونجا زندگی میکنه !!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;">اون پیرمرد فقط بلده بگه ” نه ” !!!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;">حالا این بچه ها چی بهش بگن که خیلی راحت و بی دردسر برن توپشون رو بردارن ؟!</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="3">تست شماره پنج</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><a title="تست هوش" href="http://3ali3.com/category/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%da%af%d9%88%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-decoration: none; color: rgb(67, 113, 161);"><img class="aligncenter size-full wp-image-9081" alt="تست هوش" src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2014/05/gorbe1.jpg" width="490" height="348" style="margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 490px; display: block;"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">با دقت به شکل بالا نگاه کنید. آیا می توانید گربه ی داستان ما را بیابید. گرچه مدت زمان این تست، نامحدود است اما هرچه زودتر آن را بیابید، میزان دقت شما و قابلیت تشخیص اشیای کوچک مغزتان بالاتر خواهد بود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><span id="more-9080" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">جواب این یکی رو چون نمیشه تو نظرات گفت خودم میگم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.جواب</font></p><div><br></div><div><img src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2014/05/gorbe2.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">تست شماره شش</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><a title="تست هوش" href="http://3ali3.com/category/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%da%af%d9%88%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-decoration: none; color: rgb(67, 113, 161);"><img class="aligncenter size-full wp-image-7942" alt="تست هوش" src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2014/01/5.jpg" width="480" height="259" style="margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 490px; display: block;"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: center;"><font size="2">در تصویر بالا، علامت پنجم کدام گزینه است ؟!</font></p></div><div><br></div><div><font size="2">جوابشم باز به عهده ی خودتونه</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">تست شماه هفت</font></div><div><br></div><div><br></div><div><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">در این تست هوش، تصویر ۹ انسان مخفی شدن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">با پیدا کردن ۶ تصویر در این تست هوش،میتونی از داشتن یه هوش معمولی خیالتون راحت بشه.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">اگه تصویر هفتمی رو پیدا کردی متوجه میشی هوشت از حد معمول بالاتره و اگه در این تست هوش تصویر هشتمی رو پیدا کردی خیالت از داشتن یه هوش تقریبا خوب تخت تخت بشه و اگه نهمی رو پیدا کردی باید بهت تبریک بگیم چون تو از دسته افراد خیلی باهوش به حساب میایی.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;<img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/hhf172.jpg" alt="تست هوش,تست های هوش,هوش تست,تست هوش تصویری,تست هوش هیجانی" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;تست شماره هشت</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;تست هوش تصویری(درخت)</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">اگر بین ۰ تا ۵ تصویر صورت پیدا کردید – سبک مغز</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">اگر ۶ یا ۷ تصویر صورت پیدا کردید – کند ذهن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">اگر ۸ یا ۹ تصویر صورت پیدا کردید – معمولی</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">اگر ۱۰ یا ۱۱ تصویر صورت پیدا کردید – خیلی خوب</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">اگر ۱۲ یا ۱۳ تصویر صورت پیدا کردید – نابغه</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><a href="http://www.beytoote.com/fun/enigma/intelligence1-test-video.html" title="تست هوش" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(209, 60, 159); position: relative; top: 1px;"><img title="تست هوش,تست های هوش,هوش تست,تست هوش تصویری,تست هوش هیجانی" alt="تست هوش,تست های هوش,هوش تست,تست هوش تصویری,تست هوش هیجانی" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/hhf157.jpg" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; position: relative; top: -1px;"></a></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;تست شماره نه</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><a href="http://www.beytoote.com/fun/enigma/intelligence1-test-video.html" title="تست هوش" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(209, 60, 159);"></a></p></div><div><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="2">دقت کنید, تو این تصویر چندتا حیوون هست ؟ اگر بتوانید ۲۵ حیوان را پیدا کنید نشان از هوش سرشار شماست. فراموش نکنید شما تنها ۱ دقیقه فرصت دارید تا هر ۲۵ حیوان را نام ببرید.</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><a href="http://www.beytoote.com/fun/enigma/intelligence1-test-video.html" title="تست هوش" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(209, 60, 159); position: relative; top: 1px;"><img title="تست هوش,تست های هوش,هوش تست,تست هوش تصویری,تست هوش هیجانی" alt="تست هوش,تست های هوش,هوش تست,تست هوش تصویری,تست هوش هیجانی" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/hhf158.jpg" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; position: relative; top: -1px;"></a></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;تست شماره ده</font></p></div><div><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">در این تست&nbsp; هوش اگر بتوانید ظرف ۳ ثانیه صورت مردی را در میان دانه های قهوه در عکس&nbsp; پیدا کنید، نیم کره راست مغز شما، بهتر از افراد دیگر پرورش یافته است. اگر بین ۳ ثانیه تا یک دقیقه طول بکشد، نیم کره راست مغز شما به صورت عادی پرورش یافته است. اگه بین یک دقیقه تا سه دقیقه طول بکشد، یعنی سمت راست مغز شما کند عمل میکند و باید پروتئین بیشتری مصرف کنید. اگر هم بعد از سه دقیقه هنوز نتوانستید آنرا پیدا کنید،پیشنهاد میشود بیشتر به دنبال انجام اینگونه تست ها باشید تا آن بخش از مغزتان قوی تر بشود.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">(صورت 1 دانه است پس به دنبال یک دانه باشید)</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><a href="http://www.beytoote.com/fun/enigma/intelligence1-test-video.html" title="تست هوش" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(209, 60, 159); position: relative; top: 1px;"><img title="تست هوش,تست های هوش,هوش تست,تست هوش تصویری,تست هوش هیجانی" alt="تست هوش,تست های هوش,هوش تست,تست هوش تصویری,تست هوش هیجانی" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/hhf159.jpg" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; position: relative; top: -1px;"></a></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><img src="http://dw.balyan.ir/Read-more-comments-7.gif" alt="نظر بادتون نره! دوستان عزیز" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</p></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><font color="#ff0000">همچنین در نظراتتون جواب تست های هوش هم بگید تا سه روزه دیگه یعنی در تاریخ 1/3/1394 جوابا رو میگم. باهوشا خودشون رو نشون بدنا!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-size: medium; line-height: 30px; text-align: center;">اگه نمیدونید از کدوم قسمت باید نظر داد بالا نزدیک عنوان این پست سمت راست. از اونجا نظراتتون رو بیان کنید</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><br></p> text/html 2015-05-18T10:15:24+01:00 mohammad27.mihanblog.com mohammad osoolian دعوای دختر پسرا http://mohammad27.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: right;"><font size="2">چند تا جوک و تصویر هم آماده کردم که هم به نفع پسراست هم به نفع دخترا سعی کردم از هردو گروه یه اندازه بزارم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt;">به دو دلیل زنها فوتبالیست نمیشن:......</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt;">.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt;">.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt;">..</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt;">.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt;">.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt;">..</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt;">.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt;">1- عمرا 11 تا&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a title="جوک های زنان" href="http://jokebest.blogfa.com/tag/%d8%ac%d9%88%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(90, 164, 23);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">زن</span></a></span>&nbsp;یجور لباس بپوشن ...... !</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt;">2- عمرا بازی بعدی هم ...همون لباس و بپوشن ....!</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">اكه زنها رو با توب مقایسه كنیم: 18 ساله:توب فوتبال 22 نفر دنبالشن 24ساله:توب والیبال12 نفر دنبالشن 35 ساله:توب بینك بونك 2نفر دنبالشن 45 ساله:توب كلف 1نفر دنبالشه 55 ساله:توب هفت سنك همه ازش فرار میكنند</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">&nbsp;ﺩﺧﺘﺮﻩ ۴۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺩﺩ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺍﺭﻩ... با ۱۵۰ نفر چت میکنه... ۱۸ تا پسر بهش اس ام اس میدند... با ۵ تا پسر تلفنی حرف میزنه... اونوقت تو پروفایلش نوشته تنهاییم را نشکن، بگذار در این خلوت کمی آرام بگیرم</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt; background-color: rgb(246, 245, 245);">در اروپا&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a title="جوک های خنده دار دخترا" href="http://jokebest.blogfa.com/tag/%d8%ac%d9%88%da%a9-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(90, 164, 23);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دختر</span></a></span>ابیرون میرن باکمی آرایش، درایران آرایش بیرون میره باکمی دختر! از دست دخترا&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">ﺩﺧﺘﺮﺍﺍﺍﺍ. .&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">ﺩﺧﺘﺮﺍﺍﺍﺍ. . . ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿﺪﻧﺎ . ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﻮ ﻣﻠﻊ ﻋﺎﻡ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﭼﯿﭙﺲ ﻧﺎﺯﮐﻮ ﺑﺎ 8 ﮔﺎﺯﻭ 2 ﺗﺮﻣﺰ ﻭ 3 ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﮐﻼﺝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ ...</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10pt; background-color: rgb(246, 245, 245);">ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻦ : . . . ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ ... ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ، ﺗﻮ ﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺸﺪﻥ، ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﯿﻤﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ : (((((((((((</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-size: 13.3333330154419px; background-color: rgb(246, 245, 245);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قیافه ی دخترا وقتی استاد می خواد تخته رو پاک کنه</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8134377826/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7.jpg" alt="عکس العمل دخترا"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><font size="4" color="#ff0000">پسرا پرچما بالا&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);">حالا دیگه بیارین پایین می خوام جک ضد پسر بگم</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right; background-color: rgb(246, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">برادرم<br>ابـــرو برداشتنتو تحمل کردم….<br>ناخـــن بلند کردنتو تحمل کردم….<br>ماتیــــــک زدنتو تحمل کردم….<br>سلام عجقم چطول مطولی گفتنتو تحمل کردم ….</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">اما میخای بری بیرون نمیدونی چی بپوشیو نمیتونم تحمل کنم<br>خدا شاهده نمیتونم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">اینکه پسرا مشکل «چی بپوشم؟ » ندارن،<br>ربطی به ژنتیک و… نداره. کلا یه دست لباس تمیز بیشتر<br>ندارن.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">یه پسر همسایه داریم خوشگل، فشن، ابرو شمشیری، خوش ارایش، خوش ادا و شیطون، کافیه از سوسکم بترسه تا واسش یه شوهر خوب پیدا کنیم!!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">فک کنم دوست دخترم داره بم خیانت میکنه<br>بهش زنگ زدم میگم کجایی؟ میگه پیش دختر خالم<br>آخه دختر خالش که پیش من بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">ختلاف طبقاتی داره بیداد میکنه فاصله واحد ما با دختر همسایمون که نباید 7 طبقه باشه فوق فوقش 1طبقه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">مروز یه دختره تو دانشگا پارک دوبل قشنگى کرد, بعد با خودم گفتم دمش گرم دختراهم بلدن<br>ولى وقتى امروز اون دختره رو تو سلف پسران دیدم, فهمیدم که اشتباه فکر میکردم…..!!!!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">خوب شد بازیه Pou اومد توی گوشیا تا پسرا بعد ابرو برداشتن و گوشواره انداختن ، قشنگ طعم مادر بودن رو بِچِشَن !<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">یامک دختر به پسر :<br>زن یعنی من ، که عشوه هایم دود میکند ابهت مردانه ات را<br>پاسخ پسر :<br>قلبونت بِلم عَچیچَم مَن دَل بَلابَل تو اُبُهتی نَدالَم ، بُوچ بُوچ :-* :-*<br>بیاین الان دستِ جمعی خودکشی کنیم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">اینم قیافه ی پسرا وقتی دختر میبینن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8136549376/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86.jpg" alt="قیافه خنده دار پسرا+عکس"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;حالا دخترا پرچما بالا</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><font size="2">&nbsp;شما هم بسه دیگه بیارین پایین یکم زیاده روی کردین</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><font size="3">ببخشید اگه بعضیا ناراضی بودن سعی کردم از هر دو گروه یه اندازه بزارم</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><img src="http://dw.balyan.ir/Read-more-comments-25.gif" alt="منتظر کامنت های شما هستیم"></p><div><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-size: medium; line-height: 30px;">اگه نمیدونید از کدوم قسمت باید نظر داد بالا نزدیک عنوان این پست سمت راست. از اونجا نظراتتون رو بیان کنید</span></div></div> text/html 2015-05-18T10:14:15+01:00 mohammad27.mihanblog.com mohammad osoolian تصویر متحرک http://mohammad27.mihanblog.com/post/15 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><font size="3">اینم چند تا تصویر متحرک که حوصلتون سر نره</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">به این میگن هماهنگی!!</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><img src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-1.gif" alt="WwW.FarsV.Com"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">عجب دست فرمونی!</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><img src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-2.gif" alt="WwW.FarsV.Com"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;">خر شانس که میگن همینه</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><img src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-3.gif" alt="WwW.FarsV.Com"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3075" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3074" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">موبایل ها حالا دیگر هر کدامشان یک رسانه اند</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38198" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-5.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="300" height="165" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;"><br></span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;"><br></span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1361922127739_2946" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_2945" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">استفاده از جارو برقی حتی برای مرتب کردن موهای این دختر</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img class="alignnone size-full wp-image-38201" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-8.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="386" height="274" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3096" style="border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3095" style="border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;">شوخی با همسر در خواب!</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38203" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-10.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="350" height="197" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3101" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3100" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">سقوطی دردناک …</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38204" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-11.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="330" height="320" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3003" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3002" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">خانواده محترم دست و پا چلفتی</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38205" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-12.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="400" height="243" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3011" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3010" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">مراقب این نوع دورخیزها باشید</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38206" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-13.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="320" height="214" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3110" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3109" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">عجب اعتماد به نفسی!</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38207" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-14.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="276" height="206" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3114" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3113" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">چشمه ای از مهارت در موتور سواری</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38208" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-15.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="297" height="151" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3118" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3117" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">تئوری صف ایستادن برای بعضی ها</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38209" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-16.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="450" height="315" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yiv475798983yui_3_7_2_1_1361899598705_3138" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3133" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">ریزش هولناک و البته تماشایی برف از روی ساختمان</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38212" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-19.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="300" height="259" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><strong id="yiv475798983yui_3_7_2_1_1361899598705_3143" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span id="yui_3_7_2_1_1361922127739_3040" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">زمان نمی ایستد و لحظه ها میروند قدر زندگی و باهم بودن را بیشتر بدانیم</span></strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38213" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-20.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="160" height="120" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">آخه مگه مرض داری طفلکی رو اذیت میکنی؟</strong></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38215" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-22.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="250" height="152" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">پاک کردن زمین با صورت بچه!</strong></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><a href="http://www.doostiha.ir/1391/12/09/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="alignnone size-full wp-image-38220" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-27.gif" alt="عکس متحرک دیدنی" width="300" height="240" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">مورینیو و دار و دسته رئالی ها بعد از بردن بارسلونا</strong></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img class="alignnone size-full wp-image-38223" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/02/www.farsv_.com-30.gif" alt="WwW.FarsV.Com" width="400" height="217" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/7/0.699250001310487527_parsnaz_ir.gif" alt="تصاویر متحرک و خنده دار و جالب .! "></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/7/0.702688001310487527_parsnaz_ir.gif" alt="تصاویر متحرک و خنده دار و جالب .! "></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/7/0.680924001310487527_parsnaz_ir.gif" alt="تصاویر متحرک و خنده دار و جالب .! "></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/7/0.676120001310487527_parsnaz_ir.gif" alt="تصاویر متحرک و خنده دار و جالب .! "></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201305/tpn7157/large/xzgnI8aYNm.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; margin-top: 20px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201305/tpn7157/large/gMSC06wLse.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; margin-top: 20px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201305/tpn7157/large/BT0S9ai874.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; margin-top: 20px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201305/tpn7157/large/77HQS8pFcc.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; margin-top: 20px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><h1 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(252, 252, 252);"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><font color="#000000" size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp;آخه مجبورید این مدلی راه برید که آخرشم اینطوری زمین بخورید</font></strong></span></div><div align="center"><p><img title="نتیجه راه رفتن به سبک مدل ها ! ( تصویر متحرک ) www.taknaz.ir" alt="نتیجه راه رفتن به سبک مدل ها ! ( تصویر متحرک ) www.taknaz.ir" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.731488001359747479_taknaz_ir.gif" width="351" height="263"></p><div><img alt="واقعا دوای هر درده !! ( تصویر متحرک ) www.taknaz.ir " src="http://www.taknaz.ir/upload/69/0.538164001345024093_taknaz_ir.gif" style="font-size: 10.6666669845581px; font-weight: normal; width: 395px; height: 287px;"></div></div></h1><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><font color="#ff0000" size="3" face="times new roman, times, serif">طناب بازان حرفه ای</font></strong></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><font color="#ff0000" size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><font color="#ff0000" size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><font color="#ff0000" size="3" face="times new roman, times, serif"><img alt="چند کلیپ خنده دار ! (52) www.taknaz.ir" src="http://www.taknaz.ir/upload/69/0.166371001343203992_taknaz_ir.gif"></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><font color="#ff0000" size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><font color="#ff0000" size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><font color="#ff0000" size="3" face="times new roman, times, serif">مردم آزاری</font></strong></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><font color="#ff0000" size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><font color="#ff0000" size="3" face="times new roman, times, serif"><img alt="چند کلیپ خنده دار ! (52) www.taknaz.ir" src="http://www.taknaz.ir/upload/69/0.397619001343203995_taknaz_ir.gif"></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><font color="#ff0000" size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;">خسته نباشید&nbsp;</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;">میگم با دست مینداختی راحت تر نبود؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-family: tahoma;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8146862500/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%81%D9%86.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8146862500/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%81%D9%86.gif"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(243, 243, 241);"><span style="font-size: 10pt;">بدون شــرح!!</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(243, 243, 241);"><a title="جوک دخترا" href="http://jokes5.blogfa.com/tag/%d8%ac%d9%88%da%a9-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(189, 67, 1);"><span style="font-size: 10pt;"><img title="جوک های خفن دخترا" src="http://s5.picofile.com/file/8136199918/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7.gif" alt="عکس متحرک خند دار دخترا"></span></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8133825192/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C.gif" alt="عکس متحرک خنده دار پسرا"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; line-height: normal; background-color: rgb(243, 243, 241);">به این می گن خلاقیت!</span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8136550526/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8.gif" alt="عکس متحرک خفن"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(243, 243, 241);"><span style="font-size: 10pt;">حتما بیبینید خیلی جالب است حرکت این کودک ناز و خنده دار</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; background-color: rgb(243, 243, 241);"><span style="font-size: 10pt;"><img title="گیف خنده دار کودکان" src="http://media.jamphoto.jamnews.ir/Larg1/1393/01/19/IMG15091432.gif" alt="عکس متحرک خیلی خنده دار"></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8133823792/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87.gif" alt="عکس متحرک خنده دار"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://www.pic.tooptarinha.com/images/xa5dh8tkk933oul6rp6d.gif" alt="http://jokes5.blogfa.com/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/7/0.696621001310487527_parsnaz_ir.gif" alt="http://jokes5.blogfa.com/tag/%d8%ac%d9%88%da%a9-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><img src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image47/0.189975001337461618_irannaz_com.gif" alt="عکس های متحرک و بسیار خنده دار و دیدنی"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><div class="shakhes" style="padding: 0px; margin: auto; width: 310px; text-align: start;"><img src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image47/0.586849001337461619_irannaz_com.gif" alt="عکس های متحرک و بسیار خنده دار و دیدنی" title="عکس های متحرک و بسیار خنده دار و دیدنی" width="300" height="200" style="padding: 0px; margin: 0px;"></div><div class="PostTextarea" style="padding: 0px; margin: 20px 20px 20px 0px; width: 510px; float: right; font-stretch: normal; color: rgb(68, 68, 68); display: table; line-height: 20px; text-align: start;"><div style="padding: 0px; margin: 0px;"><p style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_45.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(4, 8, 90);"></a></p><p style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_45.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(4, 8, 90);"><img border="0" width="302" height="201" src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image47/0.488770001337461619_irannaz_com.gif" class="aligncenter" title="عکس های متحرک و بسیار خنده دار و دیدنی" alt="عکس های متحرک و بسیار خنده دار و دیدنی" style="padding: 3px; margin: 0px; max-width: 470px; height: auto; border: 1px solid rgb(244, 244, 244); border-radius: 3px; display: inline; background: rgb(249, 249, 249);"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_45.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(4, 8, 90);"></a></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;"><img src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image47/0.199492001337461618_irannaz_com.gif" alt="عکس های متحرک و بسیار خنده دار و دیدنی" style="text-align: start;"></p><p style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><p style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><img src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image47/0.536608001337461619_irannaz_com.gif" alt="عکس های متحرک و بسیار خنده دار و دیدنی"></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><img src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image47/0.556378001337461619_irannaz_com.gif" alt="عکس های متحرک و بسیار خنده دار و دیدنی"></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><img src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image47/0.578330001337461619_irannaz_com.gif" alt="عکس های متحرک و بسیار خنده دار و دیدنی"></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8127379634/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.gif" alt="http://jokebest.blogfa.com/category/31 ترول های خنده دار"></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/87/0.309820001396574435_taknaz.gif"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1392/6/27/173902_293.gif"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://dl.topnaz.com/2013/01/Miss-Girl.gif"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://www.ohmagif.com/wp-content/uploads/2013/06/girl-puddle-crossing-fail.gif"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://dl.topnaz.com/2012/11/girl.gif"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://dl.topnaz.com/2013/07/1372212533_www.gif"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8172960276/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.gif" alt="عکس متحرک خنده دار خواب سرکلاس"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/2/27/534011_533.gif" alt="عکس های متحرک خنده دار"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/2/27/534018_235.gif" alt="عکس های متحرک خنده دار"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/2/27/534017_581.gif" alt="عکس های متحرک خنده دار"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/2/27/534014_543.gif" alt="عکس های متحرک خنده دار"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/2/27/534019_890.gif" alt="عکس های متحرک خنده دار"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/05/Funny-Amazing-ir-2.gif" alt="عکس خنده دار 93 ,عکس خنده دار 2014"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8172727668/funny_gif.gif" alt="عکس های متحرک خنده دار جدید"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/05/Funny-Amazing-ir-1.gif" alt="عکس های خنده دار ,عکس خنده دار"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/05/Funny-Amazing-ir-6.gif" alt="عکس خنده دار متحرک ,عکس متحرک خنده دار"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><a href="http://dw.balyan.ir/Read-more-comments-35.gif" style="font-family: 'droid arabic kufi'; font-size: 13px; line-height: 19.5px; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="alignnone size-full wp-image-1835" src="http://dw.balyan.ir/Read-more-comments-35.gif" alt="دوستان نظر یادتان نره" width="472" height="159" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-size: medium; line-height: 30px;">اگه نمیدونید از کدوم قسمت باید نظر داد بالا نزدیک عنوان این پست سمت راست. از اونجا نظراتتون رو بیان کنید</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p></div></div><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br></p></div> text/html 2015-05-18T09:27:35+01:00 mohammad27.mihanblog.com mohammad osoolian تصاویر خطای دید http://mohammad27.mihanblog.com/post/14 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سلام دوستان امروز چند تا تصویر خطای دید آماده کردم &nbsp;امیدوارم خوشتون بیاد</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به نقطه ی وسط عکس خیره شو بعد از 20 ثانیه به دستت نگاه کن</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/large/4APUx9Pj6q.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin-top: 20px;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/fqxtj2nd4n.jpg" alt="خطای دید ، با این تصاویر سرگیجه خواهید گرفت (23 عكس)"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/F42wYmOUO6.jpg" alt="خطای دید ، با این تصاویر سرگیجه خواهید گرفت (23 عكس)"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نگاه خود را بین نقطه ها سیاه عوض کنید تا تاثیر آن را ببینید</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/qIoKmFBl23.jpg" alt="خطای دید ، با این تصاویر سرگیجه خواهید گرفت (23 عكس)"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خطوط سفید رو می بینی یا نقاط خاکستری رو؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/large/wtROTFykOn.jpg"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">باورش سخت است که ان خطوط با هم موازی اند و فاصله شان با هم یکی است</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/URlgRCHLqf.jpg" alt="خطای دید ، با این تصاویر سرگیجه خواهید گرفت (23 عكس)"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هر دو دایره ی نارنجی با هم برابرند</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/BgPiwuk4Zn.jpg" alt="خطای دید ، با این تصاویر سرگیجه خواهید گرفت (23 عكس)"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شکل aوb باهم برابرند</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/XD5ipSJOMu.jpg" alt="خطای دید ، با این تصاویر سرگیجه خواهید گرفت (23 عكس)"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به نقطه ی سیاه وسط عکس خیره شو بعد از15 ثانیه یه عکس سیاه سفید میاد که تو اونو اولش رنگی میبینی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/large/S22LKzBRLB.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin-top: 20px;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">این عکس به سمت راست نگاه می کند اما پس از کوچک شدن انگار به چپ نگاه می کند</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/large/1rs4XJtHR0.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin-top: 20px;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/large/7SFuvligtn.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin-top: 20px;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چطور ممکنه؟!!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/large/NWlsKmRh8D.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin-top: 20px;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">یک چهره در این عکس مخفی شده</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/g1WjAMTK5i.jpg" alt="خطای دید ، با این تصاویر سرگیجه خواهید گرفت (23 عكس)"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به وسط تصویر خیره شوید چه می بینید؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/large/HcmlS6Uu6h.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin-top: 20px;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6945/large/r7NccEAgjU.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin-top: 20px;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><p class="c7" style="margin: 2px 0px 16px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); text-align: justify; line-height: 24px;"><font size="2">ه تصویر زیر دقت کنید.مربع های A و B را با دقت در نظر بگیرید. حتما متوجه تفاوت رنگ این ۲ مربع شده اید.</font></p><p class="c7" style="margin: 2px 0px 16px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); text-align: justify; line-height: 24px;"><a href="http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/08/61447__103448_577.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(4, 95, 159); text-decoration: none;"><font size="2"><img class="alignnone size-full wp-image-375265" title="61447__103448_577" src="http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/08/61447__103448_577.jpg" alt="" width="550" height="427" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;"></font></a></p><p class="c7" style="margin: 2px 0px 16px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); text-align: justify; line-height: 24px;"><font size="2">در حالیکه کاملا در اشتباه هستید!</font></p><p style="margin: 2px 0px 16px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); text-align: justify; line-height: 24px;"><font size="2">این ۲ مربع کاملاً همرنگ هستند و این اشتباه در تشخیص ناشی از خطای دید شماست!</font></p><p style="margin: 2px 0px 16px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); text-align: justify; line-height: 24px;"><font size="2">برای اثبات این قضیه به تصویر متحرک زیر دقت کنید.</font></p><p style="margin: 2px 0px 16px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); text-align: justify; line-height: 24px;"><img class="aligncenter" title="www.ebhamlinks.com | جالبترین خطای دید جدید 2012" src="http://www.momtaznews.com/wp-content/plugins/wprobotf/images/61447__103449_781.gif" alt="www.ebhamlinks.com | جالبترین خطای دید جدید 2012" width="540" height="420" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px none; display: block;"></p><p style="margin: 2px 0px 16px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); text-align: justify; line-height: 24px;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 2px 0px 16px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 24px;"><img src="http://dw.balyan.ir/Read-more-comments-10.gif" alt="دوستان نظر یادتون نره !"></p></div>